10 trò chơi Doodle hàng đầu của Google

Giới thiệu về Trò chơi Doodle của Google Khi nghe đến cái tên trò chơi Google Doodle, thường nghe có vẻ hay và thú vị nhưng thật không may, những trò chơi Google Doodle này không thú vị lắm vì chúng hầu hết được quan sát. Hầu hết chúng đều theo cùng một thể loại, … Read more

Hurawatch Tv

Giới thiệu về Hurawatch Tv Chỉ vì bản chất của chúng ta bị ép buộc nên chúng ta chọn những thứ mà chúng ta bị thu hút, bất kể thứ đó là gì. Rõ ràng người ta sẽ hướng tới thứ mà người ta có thể có được mọi thứ mình muốn ở một nơi. … Read more

VRchat

Giới thiệu về VRChat  Khi nghĩ về điều gì đó sáng tạo, điều bạn nghĩ đến là VRChat. VRChat không gì khác hơn là một nền tảng có khả năng truy cập không xác định. Bạn sử dụng vô số tính năng mà không nhận thức được giá trị của nó. VRChat là một nơi được tạo ra … Read more