Công cụ diễn giải

Tầm quan trọng của việc diễn giải  Bạn là sinh viên đại học hay nhà văn? Trong cả hai tình huống, bạn phải xử lý các bài tập, bài báo hoặc các loại tài liệu khác nhau. Nhưng đôi khi, có một số tài liệu không thể chuyển đổi thành tài liệu mới. Vì vậy, đây chính là … Read more

Loại bỏ đạo văn

  Giới thiệu về công cụ loại bỏ đạo văn Loại bỏ đạo văn của chúng tôi là một tiện ích dựa trên web được thiết kế để giúp mọi người đấu tranh với sự tồn tại của đạo văn trong nội dung. Công cụ này nhằm mục đích khắc phục sự phiền toái của nạn … Read more